REJESTRACJA ONLINE
WYNIKI ONLINE

Rejestracja:

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 18:00

Numer telefonu:

58-694-99-99

Podstawowa Opieka Zdrowotna


Świadczenia POZ są udzielane w poniższych przychodniach:


Wizyty domowe w ramach POZ

Pacjentom przysługuje prawo do lekarskiej wizyty domowej w ramach świadczeń NFZ w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia. Decyzję o realizacji świadczenia w postaci wizyty domowej podejmuje autonomicznie lekarz POZ, gdy uzna ją za istotną z przyczyn medycznych i gdy objawy choroby nie zagrażają życiu chorego lub nie powodują istotnego uszczerbku na zdrowiu.

Pielęgniarki POZ (pielęgniarki środowiskowe)

Położne POZ

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Placówka Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowia w Kartuzach:

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
NZOZ im. dr Aleksandra Majkowskiego

ul. Floriana Ceynowy 7
tel: 58 685 49 59
Wejście od strony WJAZDU NA TEREN SZPITALA.
Parter budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych „B”