REJESTRACJA ONLINE
WYNIKI ONLINE

Rejestracja:

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 18:00

Numer telefonu:

58-694-99-99

Informacja o systemie monitoringu wizyjnego


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego przez NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. w Kartuzach

Szanowni Państwo, Informujemy, że placówki NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. :

są objęte systemem monitoringu wizyjnego.

Prawo do przetwarzania danych osobowych w formie monitoringu wynika z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Obrazy zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego tworzą zbiór danych osobowych, do którego stosuje się odpowiednio przepisy art.32-35 ustawy o ochronie danych osobowych. NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. w Kartuzach, tworząc system monitoringu wizyjnego, miał na uwadze zarówno prawo do prywatności każdego obywatela, jak i interes Zakładu jako podmiotu leczniczego oraz obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, pracownikom i innym osobom przebywającym na jego terenie poprzez monitorowanie wybranych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. Z uwagi na specyfikę naszego systemu monitoringu, który pracuje automatycznie, bez udziału człowieka, przyjmujemy zasadę, że wejście osoby w oznaczoną strefę objętą monitoringiem jest równoznaczne z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane prze kamery systemu. Jednocześnie każdy wchodzący na teren w/w placówek jest uprzedzony o prowadzonym monitoringu za pomocą tablic informacyjnych znajdujących się przy wejściach. Szczegółowe zasady funkcjonowania monitoringu określa Księga Bezpieczeństwa Informacji – Polityka postępowania ze sprzętem i nośnikami danych. Każda osoba, której wizerunek został zarejestrowany, ma prawo do uzyskania informacji na temat operacji przetwarzania danych dotyczących tej osoby w zakresie:

  1. reguł rejestracji i zapisu informacji,
  2. sposobu zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych,
  3. praw osób objętych monitoringiem,
  4. praw i obowiązków Zakładu jako podmiotu monitorującego.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych. Szczegółowych informacji udzielają Administrator Systemów Informatycznych oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Adres:

NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o.

83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 2

tel. 58-694-99-99

email: iodo@cmk.pl