REJESTRACJA ONLINE
WYNIKI ONLINE

Rejestracja:

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 18:00

Numer telefonu:

58-694-99-99

02-04

2021

Nowe dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo,
W celu ułatwienia formalności związanych z uzupełnieniem niezbędnej dokumentacji przez pacjenta, który składa deklarację wyboru do lekarza POZ/pielęgniarki POZ/położnej POZ lub rejestrującego się po raz pierwszy do jakiejkolwiek poradni specjalistycznej, działu fizjoterapii, pracowni diagnostycznej itd., udostępniliśmy do pobrania:

  1. Deklaracja wyboru lekarza POZ/pielęgniarki POZ/położnej POZ
  2. Oświadczenie - zgoda na przeprowadzenie badania lub udzielenie świadczenia;
  3. Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia oraz do dokumentacji medycznej;
  4. Upoważnienie do odbioru recept lub zleceń.

W/w dokumenty należy wydrukować, wypełnić i podpisać a następnie dostarczyć osobiście do jednej z rejestracji centralnych, zlokalizowanych w placówkach naszego NZOZ, bądź podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przesłać na adres mail: rejestracja@cmk.pl Ponadto przed wizytą w jakiejkolwiek poradni czy pracowni lub działu należy zglosić się do rejestracji centralnej danej Przychodni, w której zlokalizowana jest komórka organizacyjna, celem sprawdzenia, czy wszystkie konieczne dokumenty zostały złożone, sprawdzenia statusu ubezpieczenia zdrowotnego oraz wypełnienia ankiety COVID-19, a także przekazania do zeskanowania dokumentów medycznych tj. wypisów ze szpitali, wyników badań dodatkowych itd. , koniecznych do przedstawienia w trakcie wizyty w poradni , pracowni, czy dziale.

Ponadto udostępniamy też do pobrania:

  1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
    który należy wydrukować wypełnić i podpisać a następnie dostarczyć do jednej z rejestracji centralnych, zlokalizowanych w placówkach naszego NZOZ, bądź podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przesłać na adres mail: dokumentacja@cmk.pl