REJESTRACJA ONLINE
WYNIKI ONLINE

Rejestracja:

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 18:00

Numer telefonu:

58-694-99-99

30-03

2021

Komercyjne konsultacje z zakresu chirurgii onkologicznej

Szanowni Państwo,

NZOZ Centrum Medycznym „Kaszuby” Sp. z o.o. zaprasza pacjentów do skorzystania z konsultacji z zakresu chirurgii onkologicznej, które udziela dr hab.n.med Karol Połom.

Dr hab. n. med. Karol Połom jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe uzyskał pracując w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego oraz na Uniwersytecie w Sienie we Włoszech, gdzie pracował 3 lata. Posiada dwie specjalizacje z chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej.

Dr hab. n. med. Karol Połom obronił pracę habilitacyjną na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku, otrzymując tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie medycyna, chirurgia onkologiczna. Praca Pana Karola dotyczyła zastosowania nowoczesnych badań molekularnych w spersonalizowanym leczeniu chirurgicznym i onkologicznym pacjentów z rakiem żołądka.

Jest współautorem kilkuset publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, współautorem 5 rozdziałów w podręcznikach międzynarodowych, laureatem wielu krajowych i międzynarodowych nagród w tym nagród Ministra Zdrowia oraz Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pan Docent uczestniczył oraz sam był organizatorem i wykładowcą wielu stypendiów, szkoleń, kursów oraz kongresów w kraju i zagranicą z zakresu chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej oraz warsztatów szkoleniowych z najnowszych technik operacyjnych na całym świecie.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania Pana Docenta Karola Połoma jest

  • diagnostyka i leczenie chorób gruczołu piersiowego
  • leczenie raka jelita grubego
  • leczenie raka przełyku i żołądka i innych guzów jamy brzusznej
  • leczenie czerniaka skóry i innych zmian skórnych
  • profilaktyka chorób onkologicznych

Konsultacje udzielane będą we wtorki od godz. 14.00 w Przychodni Lekarskiej w Kartuzach, ul. Mściwoja II 9.

Zapisy na konsultacje pacjenci mogą realizować w każdej rejestracji (punkt obsługi pacjenta) tut. Zakładu oraz telefonicznie 58-694-99-99.

Koszt konsultacji 210zł