REJESTRACJA ONLINE
WYNIKI ONLINE

Rejestracja:

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 18:00

Numer telefonu:

58-694-99-99

05-03

2021

Informacje dla pacjentów dot. działania przychodni - 05.03.2021r.

W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce, w celu ochrony osób, udzielających świadczeń i innych pracowników NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o., jak też pacjentów, na podstawie m.in. art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, utrzymane pozostają w mocy określone zasady postępowania, jak też ograniczenia w dostępie do świadczeń udzielanych w Zakładzie.

  • Sposób i warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. określone są w Regulaminie Organizacyjnym NZOZ Centrum Medyczne „KASZUBY” Sp. z o.o. w Kartuzach, dostępnym na stronie www.cmk.pl

  • Każdy pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, opiekun, czy inna osoba wchodząca i przebywająca w Przychodni winna mieć ubraną maseczkę zakrywającą nos i usta, a po wejściu do Przychodni winien zdezynfekować ręce. W placówkach NZOZ nie są też respektowane żadne zaświadczenia zwalniające daną osobę z noszenia maseczki z wyłączeniem przeciwwskazań medycznych do zakładania maseczek takich jak choroby psychiczne i upośledzenie umysłowe, które uniemożliwiają kontakt i wyjaśnienie osobie chorej, dlaczego musi zasłaniać nos i usta oraz takie dysfunkcje, które uniemożliwiają im na przykład samodzielne założenie osłony na twarz ( np. brak kończyn górnych, znaczne niedowłady kończyn górnych).

  • Jednocześnie na terenie Przychodni może przebywać nie więcej niż taka liczba osób, aby było możliwe zachowanie w poczekalniach dystansu 1,5-2 metry między osobami.

  • Odległość osób przebywających w jednym pomieszczeniu to minimum 1,5 m, za wyjątkiem pomieszczeń, w których stanowiska zabiegowe są odgrodzone przepierzeniami/ściankami.

  • Osoby udzielające świadczeń winny wywołać oczekującego pacjenta.

  • W NZOZ wykonywane są wszystkie badania diagnostyczne laboratoryjne, USG, RTG, kolonoskopia, gastroskopia i inne, zarówno w ramach NFZ jak też badania odpłatne ( na życzenie pacjenta , czy w ramach medycyny pracy).

  • Poza godzinami przyjęć NFZ wykonywane są też odpłatne porady i świadczenia na życzenie pacjenta oraz zlecenie firm i zakładów pracy. Cennik usług podany jest do publicznej wiadomości na stronie www.cmk.pl oraz na tablicach informacyjnych NZOZ.