Rejestracja online

Rejestracja telefoniczna:

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 18:00

Numer telefonu:

58-694-99-99

Profilaktyka i promocja zdrowia


I N F O R M A C J A

ROCZNIKI DZIECI I MŁODZIEŻY PODLEGAJĄCE SZCZEPIENIOM OCHRONNYM W ROKU 2019

2000/2001 –dT (przeciw błonnicy i tężecowi)

2006 – dTap (przeciw błonnicy, tężecowi, krztuścowi)

2009/2010 – MMR (przeciw odrze, śwince, różyczce)

2013/2014 - DTP-a + IPV ( przeciw błonnicy, tężecowi, krztuścowi i poliomyelitis)

2014 - MMR (przeciw odrze, śwince, różyczce)

NOWORODKI – ZGODNIE Z KALENDARZEM SZCZEPIEŃ