Rejestracja online

Rejestracja telefoniczna:

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 18:00

Numer telefonu:

58-694-99-99

Podstawowa Opieka Zdrowotna


Wizyty domowe w ramach POZ

Pacjentom przysługuje prawo do lekarskiej wizyty domowej w ramach świadczeń NFZ w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia. Decyzję o realizacji świadczenia w postaci wizyty domowej podejmuje autonomicznie lekarz POZ, gdy uzna ją za istotną z przyczyn medycznych i gdy objawy choroby nie zagrażają życiu chorego lub nie powodują istotnego uszczerbku na zdrowiu.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Placówka Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowia w Kartuzach

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
NZOZ im. dr Aleksandra Majkowskiego

ul. Floriana Ceynowy 7

tel: 58 685 49 59


Przychodnia w Kartuzach ul. Dworcowa 2


Lek. Jacek Belczewski - specjalista chorób wewnętrznych, gabinet 101
Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek 13:00 - 18:00
Wtorek 8:30 - 13:00
Środa 8:30 - 13:00
Czwartek 8:30 - 13:00
Piątek 8:30 - 13:00

Lek. Maria Chanza - specjalista medycyny rodzinnej, gabinet 012
Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00

Lek. Krzysztof Klopper - specjalista chorób wewnętrznych , gabinet 209
Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek -
Wtorek
Środa 12:00 – 14:30
Czwartek 12:00 - 14:00
Piątek 8:00 - 10:30

Lek. Gracjan Nosewicz - specjalista medycyny rodzinnej, gabinet 108
Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek 8:30 – 13:00
Wtorek -
Środa 8:30 – 13:00
Czwartek 8:30 - 13:00
Piątek 13:30 - 18:00

Lek. Maria Piotrowska - specjalista chorób wewnętrznych, gabinet 105
Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek 9:00 - 13:30
Wtorek 12:00 - 16:30
Środa 9:00 - 13:30
Czwartek 9:00 - 13:30
Piątek 9:00 - 13:30

Lek. Wacław Szczepańczyk - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chirurgii ogólnej, gabinet 212
Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 8:00 - 12:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 13:00 - 18:00
Piątek 8:00 - 12:00

Lek. Grażyna Śliwińska - specjalista medycyny rodzinnej,specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, gabinet 101
Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek 13:00 - 18:00
Wtorek 8:00 - 13:30
Środa 8:00 - 13:00
Czwartek 8:00 - 13:30
Piątek 8:00 - 13:00

Lek. Maria Wenta - specjalista pediatrii, gabinet 013
Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek 8:00 – 13:00
Wtorek 8:00 – 13:00
Środa 13:00 – 18:00
Czwartek 8:00 – 13:00
Piątek 8:00 – 13:00

Lek. Joanna Wrzołek-Hilbrycht - specjalista pediatrii, gabinet 014
Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek 8:00 – 13:00
Wtorek 8:00 - 11:00
Środa 8:00 – 13:00
Czwartek 8:00 – 13:00
Piątek 13:00 - 18:00

Lek. Joanna Szutenberg - specjalista pediatrii, gabinet 011
Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek 8:00 – 13:00
Wtorek 12:00 - 18:00
Środa 8:00 – 13:00
Czwartek 8:00 – 13:00
Piątek 08:00 - 13:00

Przychodnia w Kartuzach Os.Wybickiego 3A


Lek. Irena Drewla - specjalista chorób wewnętrznych, gabinet 011
Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek 09:00 - 13:00
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa
Czwartek 14:00 - 18:00
Piątek 9:00 - 13:

Lek. Krzysztof Kloper - specjalista chorób wewnętrznych, gabinet 101
Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek 08:30 - 13:00
Wtorek 8:30 - 13:00
Środa 8:30 - 13:00
Czwartek 8:30 - 11:20
Piątek 11:00 - 14:00

Lek. Wiesława Lesiak - specjalista pediatrii, gabinet 03
Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek 8:00 – 13:00
Wtorek 8:00 - 13:00
Środa 8:00 - 13:00
Czwartek 13:00 - 18:00
Piątek 8:00 - 13:00

Przychodnia w Kartuzach na ul. Mściwoja II 9


Lek. Zofia Babińska - specjalista medycyny rodzinnej, gabinet 003
Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek 12:00 - 18:00
Wtorek 9:00 - 14:30
Środa 12:00 - 18:00
Czwartek 9:00 - 14:30
Piątek 9:00 - 14:30

Lek. Stanisław Trapkowski - specjalista medycyny ogólnej, gabinet 002
Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek 09:00 - 17:00
Wtorek -
Środa 09:00 - 17:00
Czwartek 9:00 - 14:00
Piątek 09:00 - 17:00

Punkt Lekarski w Sianowie


Lek. Lech Kiewlicz - specjalista medycyny ogólnej, gabinet 01
Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek 8:00 - 14:30
Wtorek 8:00 - 14:30
Środa 13:00 – 18:00
Czwartek 8:00 - 14:30
Piątek 8:00 - 14:30

Lek. Gracjan Nosewicz - specjalista medycyny rodzinnej, gabinet 02
Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek 8:00 - 14:35
Środa
Czwartek
Piątek