Rejestracja online

Rejestracja telefoniczna:

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 18:00

Numer telefonu:

58-694-99-99

Zostań naszym pacjentem


  • Jeśli chcesz zostać naszym pacjentem, a korzystasz z usług innego świadczeniodawcy, w sytuacji takiej, należy zgłosić się wybranej przez siebie jednej z naszych Przychodni Lekarskich w Kartuzach bądź Punktu Lekarskiego w Sianowie. Wszelkie formalności związane z przejściem do NZOZ Centrum Medyczne ''Kaszuby'' załatwiane są przez nas. Aby zostać wpisanym na listę pacjentów potrzebny jest dokument tożsamości z numerem PESEL oraz dowód ubezpieczenia. Pamiętaj! Zgodnie z przepisami pacjent ma prawo do dwukrotnej zmiany świadczeniodawcy w ciągu roku.

  • Pacjent ma prawo swobodnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, położnej oraz pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Wybór potwierdza się przez złożenie w formie deklaracji wyboru lekarza, deklaracji wyboru pielęgniarki i deklaracji wyboru położnej w NZOZ Centrum Medyczne ''Kaszuby''. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2003r. O powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, lekarza, pielęgniarkę i położną POZ można zmienić dwa razy w roku bezpłatnie.

  • Szczegółowych informacji na temat zmiany świadczeniodawcy, oraz wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ udziela personel każdej placówki NZOZ Centrum Medyczne ''Kaszuby''.