wtorek, 20 marca 2018Dzisiaj jest: Wtorek
20 Marca 2018
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksandra, Ambroży,
Anatol, Bogusław, Cyriaka, Eufemia,
Klaudia, Patrycjusz, Ruprecht, Wasyl,
Wincenty

Do końca roku zostało 287 dni.
Zodiak: Ryba

Licznik odwiedzin

Dzisiaj315
W ostatnim tygodniu726
W ostatnim miesiącu6246
Wszystkie483183
Polityka Jakości i Środowiska

DEKLARACJE POLITYKI: JAKOŚCI ORAZ ŚRODOWISKA

„Nasz profesjonalizm i zaangażowanie w świadczeniu usług medycznych, zaufaniem i satysfakcją naszych pacjentów"

POLITYKA JAKOŚCI

Uważamy, że warunkiem wypełnienia naszej misji jest sprostanie oczekiwaniom pacjentów, dążenie do ciągłego doskonalenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz do podnoszenia konkurencyjności i pozycji rynkowej poprzez sprawne zarządzanie Zintegrowanym Systemem Zarządzania. Dlatego też każdy klient korzystający z usług NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. z o.o. jest obsługiwany w sposób sprawny, kompleksowy i kompetentny.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015.

W związku z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz mając na względzie przede wszystkim maksymalne spełnienie oczekiwań naszych klientów, określamy strategiczne cele, do których będziemy konsekwentnie dążyć:

 • nieustanny rozwój firmy i umocnienie naszej pozycji rynkowej poprzez świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej,
 • dbanie o zadowolenie i satysfakcję pacjentów, przestrzeganie Karty Praw Pacjenta oraz podmiotowe traktowanie pacjentów,
 • doskonalenie polityki personalnej poprzez pozyskiwanie i utrzymywanie kadry najlepszych specjalistów, posiadających określone przez nas kwalifikacje,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji naszego personelu medycznego, aby zaplanować procesy diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne i osiągnąć założone w nich cele oraz realizować strategię zakładu,
 • ciągłe wzbogacanie oferty diagnostycznej, dzięki nieustannemu podążaniu za światowymi standardami w medycynie.

Cele jakościowe realizować będziemy poprzez:

 • ciągłe monitorowanie procesów oraz spełnienia oczekiwań i wymagań naszych klientów,
 • motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych,
 • szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz szkolenia zawodowe,
 • prowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania przez kierownictwo w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz jego doskonalenia.

Maciej Kloczkowski
Prezes Zarządu

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Naszym celem jest zrównoważony rozwój Zakładu w taki sposób by prowadzona działalność w minimalnym stopniu wpływała na środowisko naturalne i była zgodna z wymaganiami aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Politykę Środowiskową realizujemy poprzez:

 • postępowanie zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie ochrony środowiska i innymi wymaganiami dotyczącymi środowiska oraz wewnętrznymi regułami spółki;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników;
 • kontrolę i zapobieganie powstawaniu negatywnego wpływu na środowisko;
 • sprawną identyfikację znaczących aspektów środowiskowych, ich eliminację lub łagodzenie skutków, a także przeciwdziałanie ich powstawaniu;
 • oszczędne i kontrolowane zużycie energii elektrycznej;
 • minimalizację ilości odpadów oraz ich negatywnego wpływu na środowisko;
 • selektywne zbieranie i przekazywanie odpadów odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia;

Deklarujemy:

 • przestrzeganie i spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska;
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem.

W celu prawidłowej realizacji wyżej określonej Polityki Jakości oraz Polityki Środowiska organizacja podjęła działania mające na celu:

- wprowadzenie podejścia procesowego opartego na ryzyku – zorientowanie prowadzonej działalności na ryzyko

-  określenie co dla organizacji w jej zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniu jest ważne dla realizacji wyznaczonych celów, strategii oraz osiągania zamierzonych efektów w zintegrowanym systemie zarządzania

Powyższa Polityka Jakości oraz Polityka Środowiskowa zostały zakomunikowane w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności oraz aktualności. Za pełne zrozumienie niniejszej Polityki przez wszystkich pracowników odpowiada Zarząd Spółki. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do zgłaszania uwag, jak również do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących treści niniejszego dokumentu.

Maciej Kloczkowski
Prezes Zarządu

 

Copyright © NZOZ Centrum Medyczne Kaszuby Spółka z o.o. 2011 All rights reserved

NZOZ Centrum Medyczne Kaszuby Spółka z o.o. By - KH Project